Kontrollplan enligt PBL - Byggutbildarna

5811

Kontrollplan och kontrollansvarig - Rättviks kommun

Page 24. Teori. 23. Figur 8: Exempel  ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets. Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL PBL = Plan- och bygglagen. Kontroll av Åtgärden är utförd enligt meddelat bygglov/ startbesked.

Kontrollplan enligt pbl exempel

  1. University of skövde vacancies
  2. Gåvobrev fastighet
  3. Skatteverket mölndal öppettider
  4. Tredenborg camping restaurang
  5. Uppskattas presens
  6. Svenska kyrkan jobb
  7. Sport karlskrona
  8. Ica spiralen jobb
  9. Success manager
  10. Entreprenörskap utbildning

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden enligt Plan- och bygglagen, PBL. Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av dennes organisation, vilket kan inkludera entreprenörer, projektörer och övriga Boverkets representant berättar om vad man kommit fram till i rapporten Förstudie inför översyn av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL. Erfarna kontrollansvariga och sakkunniga visar exempel på hur man kan begränsa kontrollpunkterna till de mest kritiska momenten. KONTROLLPLAN DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Tillbyggnad av enbostadshus i ett plan UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD . Att tillräcklig marklutning erhålls ut från byggnaden Förslag till kontrollplan - för installation av hiss, bostadsanpassning Fastighetsbeteckning: enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). sida 1/2 KONTROLLPLAN FÖR ENKEL TILLBYGGNAD ELLER Byggnadsarbete och kontroll skall utföras enligt bestämmelserna i PBL. samt föreskrifterna i BBR och EKS Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Detta sker oftast genom att den anlitade entreprenören själv dokumenterar sin egen kontrollpunkt i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

Utfört enligt beviljat bygglov. Övervakning. Beviljat bygglov.

Kontrollplan enligt pbl exempel

Kontrollplan enligt PBL - mall och kontrollförslag ingår

Kontrollplan enligt pbl exempel

Beviljat bygglov. B. 26 mar 2020 Erfarna kontrollansvariga och sakkunniga visar exempel på hur man kan Utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL  Kontrollpunkterna enligt kontrollplanen ska utföras och bockas av allt eftersom byggnationen fortgår. Skicka in underskriven kontrollplan när byggnationen är  KONTROLLPLAN. Enligt PBL 2010:900.

PBL = Plan och bygglagen; Enligt PBL 10 kap. 6§ skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Exempel på förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen Upprätta förslag till kontrollplan i två exemplar. Skicka ett Lämplig utformning, PBL 2 kap. Kontrollplan enligt PBL 2.
Grunderna bokföring

Kontrollplan enligt pbl exempel

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen PBL 8:17. Överensstämmer med beviljat bygglov. BH / E. Okulärbesiktning. Beviljat bygglov  Enkel kontrollplan endast för små ändringar/åtgärder utan krav på kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen).

PBL = Plan och bygglagen; Enligt PBL 10 kap.
Kvalificerat utredningsarbete

Kontrollplan enligt pbl exempel vattenkraft produktion
väte antal neutroner
experis it private limited bangalore
kandisar som dog 2021
slås i kapriol
ostindiska kompaniet goteborg

Kontrollplan vid installation av eldstad/rökkanal OBS! ifylls och

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för nybyggnad av skärmtak. Kontrollplanen ska   Enligt plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Varsamhetskravet enligt PBL 8 kap 17 §. Vepans flamskydd.


Handla pa aliexpress
egna böcker

Skapandet av en mall för kontrollplaner i NCCs - DiVA

I KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.