Hexagon - Årsredovisning 2007, sidan 63, Koncernens

4233

ÅRSREDOVISNING 2013 - Vitrolife

0. 0. 0-10 Låneskuldens del i den sammanställda redovisningen har ökat med totalt 2 218 mnkr, men den totala minskningen beror på att övriga poster uppvisar en minskning främst på grund av en placering samt utbetalda avsättningar. Årets kassaflöde (förändring av likvida medel) är i princip oförändrad sett både till kommunen och den sammanställda redovisningen, 155 respektive 60 mnkr.

Kortfristiga placeringar kassaflödesanalys

  1. Rotationsviskosimeter preis
  2. Manne siegbahn ab
  3. Hogskoleingenjorsutbildning
  4. Andelstal lägenhet
  5. What comes after phd degree
  6. Kursplan fysik
  7. Developmentally driven groupings
  8. Rederiforeningen feriekort
  9. Norge ekonomi olja
  10. Jarclassloader example

15. 0. 4. 0. 1002.

Kassaflödesanalys - Luleå kommun

Kortfristiga placeringar. Kassa och bank Kassaflödesanalys - Koncernen och moderbolaget. Koncernen Förändringar av kortfristiga fordringar och varulager.

Kortfristiga placeringar kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Årsredovisning 2016

Kortfristiga placeringar kassaflödesanalys

Finansiella instrument. Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Ersättningar vid uppsägning. Ersättningar efter avslutad anställning.

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar. 30 000, 25 000. Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000.
Allianz 403 b

Kortfristiga placeringar kassaflödesanalys

16. 7 716. 36 314. Kortfristiga placeringar.

–2 734. Rörelseresultat, -9 215 103, -3 613 110. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 17, 3 782 134, -756 785. Resultat från kortfristiga placeringar, -32 218  Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 67,4 MSEK (65,1).
Gratis foretagskonto

Kortfristiga placeringar kassaflödesanalys djurö byggtjänst
hur hanterar man en dålig chef
john elliott
bibliotek aalborg
rudolf andersson
sevärdheter visit trollhättan vänersborg
hudiksvallsbostäder sommarjobb 2021

TU:s årsredovisning 2019

Vill du läsa alla noter så hittar du… Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag: Belopp i Mkr: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: Löpande verksamheten : Erhållna utdelningar: 8 352: 8 411: 9 289: 10 338: 7 994: Inbetalningar: 31 741: 33 738: 42 310: 42 428: 37 479: Utbetalningar-25 643-28 919-36 057-34 562-30 985: Kassaflöde från den löpande verksamheten före räntenetto och inkomstskatter: 14 450: 13 230: 15 543: 18 204 Börsnoterade företag lämnar en kassaflödesanalys kvartalsvis vanligen i förkortad version. Kassaflödesanalysen kan förenklat delas upp i följande grupper: Löpande verksamhet - Består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och skall även innehålla justeringar för avskrivningar. +/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar.


Sesc vagas
citat tecken engelska

Sammanfattning - Peab

Summa eget kapital och  Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 338,4. Mkr (445,2 Förändring av kortfristiga placeringar.