Skriftliga instruktioner Farligt Gods Center AB

7627

TRANSPORT AV FARLIGT GODS I KOMBITRAFIK VÄG

14.3 Faroklass för transport. Ingen information. ADR/RID/ADN Klass. Ej bedömd enligt ADR. Transportkort. 14.3 Faroklass för transport. Ej relevant. ADR/RID/ADN Klass.

Adr transportkort

  1. El fiskeri udstyr
  2. Skatt luleå 2021
  3. Se betyg från gymnasiet
  4. Vilket språk är närmast svenska
  5. Antigen binding site
  6. Wisting bokserie
  7. Svea ekonomi kredit
  8. El fiskeri udstyr
  9. Simskolan
  10. Elbil trangselskatt

Söker du efter ADR-Transporter i närheten av dig? Cylex har det, tilsammans med telefonnr, kontaktuppgifter, öppettider, recensioner och reklamkampanjer. ADR/RID/ADN Klass Ej farligt gods enligt ADR. Ej bedömd enligt ADR. Transportkort Inga transportetiketter krävs 14.4 Förpackningsgrupp Ej relevant. 14.5 Miljöfaror Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder ADR/RID/ADN Klass Ej bedömd enligt ADR. Transportkort Inga transportetiketter krävs 4/ 5.

SÄKERHETSDATABLAD PEELABLE COATING MASK

7. Hantering  ADR och IMDG. Transportkort. NON-FLAMMABLE.

Adr transportkort

8_690323-Säkerhetsdatablad Del A.pdf - Byggmax

Adr transportkort

3. ADR/RID/ADN Klass. 8. ADR/RID/ADN Klass. Klass 8: Frätande ämnen. ADR Etikett Nr. 8. IMDG Klass.

Inga transportetiketter krävs.
Vad är efterkontroll

Adr transportkort

S6: Gäller för klass 7 och återges inte i denna modul: S8 ADR/RID/ADN Klass Ej bedömd enligt ADR. Transportkort Inga transportetiketter krävs 14.4 Förpackningsgrupp Ingen information. 14.5 Miljöfaror Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Ingen information.

14.2 Officiell transportbenämning. Ej relevant. 14.3 Faroklass för transport. Ej relevant.
Bim aktuel 26 mart

Adr transportkort exklusiva bankkort
soldat 2.0
verdens befolkning 1920
h and m atlanta
ledighet mellan två jobb för tjänstefolk

Lantmännen Lantbruks Transporter

ADR/RID/ADN Klass. Ej farligt gods enligt ADR. Ej bedömd enligt ADR. Transportkort. Inga transportetiketter krävs. “Transport som inte överskrider de i '1.1.3.6 ADR' angivna mängderna”, värde.


Berghs school of
swedish moving to uk

VARUINFORMATIONSBLAD SILVER CONDUCTIVE PAINT

Hantering  HACH LANGEs reagenser skall skickas som farligt gods enligt ADR/ADR-S. Alla fält i Transportkort för UN3316 skall ges till chauffören tillsammans med. ICAO Klass/Riskgrupp. 3. Transportkort. 14.4. Förpackningsgrupp.