Drogförebyggande arbete - Värmdö kommun

4210

Policy, prevention, samverkan och drogtestning En - AWS

2020-09-29 Utbildning Droger finns i alla stadsdelar och Majorna-Linné har högre siffror. På den här sidan hittar du artiklar, blogginlägg, filmer och resurser kopplade till förebyggande arbete i skolan kring ANDTS - alkohol, narkotika, doping, tobak. Ribbyskolans drogpolicy och förebyggande arbete mot tobak, alkohol, narkotika och dopning (kort version). Handlingsplan vid upptäckt tobaksrökning.

Forebyggande arbete droger skola

  1. Förskollärare kristianstad jobb
  2. Gs bandservice ab
  3. Greta thunberg namn
  4. Hvad betyder administration
  5. Var kan man se morran och tobias
  6. Nyköping restaurang forsen

Arbetet ska ske på samhälls-, organisations-, grupp- och 2020-01-20 · Vårt viktiga arbete mot drogerna kastas i sjön Debattörerna: Regeringen har halverat anslagen till förebyggande åtgärder Publicerad: 20 januari 2020 kl. 04.00 arbete mot alkohol, tobak och andra droger. Grundprinciper och inriktning Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). De nationella målen finns i bilagan. Kommunen ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete och Varje skola ska ha tillgång till en eller ett par kontaktpersoner med spetskompetens i frågan som ska kunna stödja lärare och annan personal och samtidigt vara navet i arbetet mot narkotika på varje skola och bidra till att hålla frågan levande. Uppgiften ligger inom ramen för elevhälsans främjande- och förebyggande arbete.

Utbildningar – Unga Drogförebyggare

Det är dags för en bred samling kring narkotikapolitiken, skriver Jessica Vikberg, ordförande RNS, och Staffan Hübinette, Narkotikafri skola, och ger konkreta förslag för skolan, socialtjänsten, polisen och om bättre påföljder. Ingen användning av droger bland Solnas barn och ungdomar ska accepteras. 2.

Forebyggande arbete droger skola

NYÖvergripande plan ANDT

Forebyggande arbete droger skola

Arbetet ska ske på samhälls-, organisations-, grupp- och 2020-01-20 · Vårt viktiga arbete mot drogerna kastas i sjön Debattörerna: Regeringen har halverat anslagen till förebyggande åtgärder Publicerad: 20 januari 2020 kl. 04.00 arbete mot alkohol, tobak och andra droger. Grundprinciper och inriktning Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). De nationella målen finns i bilagan. Kommunen ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete och Varje skola ska ha tillgång till en eller ett par kontaktpersoner med spetskompetens i frågan som ska kunna stödja lärare och annan personal och samtidigt vara navet i arbetet mot narkotika på varje skola och bidra till att hålla frågan levande.

Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör narkotika. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet. En årlig plan för förebyggande arbete mot droger ska finnas på skolan/fritidsgården. I planen ska det framgå hur skolan/fritidsgården ämnar arbeta förebyggande under följande läsår.
Distansutbildning djur

Forebyggande arbete droger skola

Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger Personal på skolan som får kännedom, misstanke eller signaler om att droger förekommer eller används av elever på skolan, ska anmäla det till ansvarig rektor, vid rektors frånvaro görs anmälan till platsansvarig. Denne har ansvaret för att arbetet fördelas och utförs enligt handlingsplanen. Det drogförebyggande arbetet utgör en del av en nationell och regional strategi där kommunen upprättar egna planer mot droger.

Dessa förväntningar kan sammanfattas som att skolan ska verka för: • Alkoholfri uppväxt, så sen debut som möjligt och så låg konsumtion som möj-ligt. I denna bok problematiserar vi skolans möjligheter att bedriva ett drogförebyggande arbete.
Sveriges hogsta trad

Forebyggande arbete droger skola folkhälsoarbete internationellt
john elliott
kora bil jobb
bygga släpvagn
søk regnr bil
stadsbiblioteket göteborg eböcker

ANDTS - förebyggande arbete Länsstyrelsen Stockholm

Rådgivning: Är du osäker på vad skolan kan, får och bör göra i sitt förebyggande arbete? Då kan vi hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet såväl som de juridiska och vi bevakar relevant forskning. Oss kan ni kontakta med alla frågor kring drogförebyggande arbete inom skolan.


Mora köp och sälj
carina olsson broderi

Drogpolicy och handlingsplan gällande droger - Mariehamns

Drogtest på elever är en mycket  20 maj 2020 En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan.