Resultatrapport - Banzai Karate Kai

7809

Resultatrapport

5090 Övriga lokalkostnader. −. −. −. 5410 Förbrukningsinventarier. −.

5410 förbrukningsinventarier

  1. Jämföra fonder
  2. Stavelse bortfall

0. 5460 Mtrl inköp Anläggning. -10 000. 5620 Scooter drift. -20 000.

Enkelt om inventarier och avskrivningar - Mobil Ekonomi

För förbrukningsinventarier används konto 5410 Förbrukningsinventarie. Om det istället … Med förbrukningsinventarie och förbrukningsmaterial menar vi såklart kostnadskontona 5410 Förbrukningsinventarie och 5460 Förbrukningsmaterial. Detta är kostnadskonton som du använder i din bokföring för att visa att du förbrukat resurser, det vill säga du … Förbrukningsinventarier är inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

5410 förbrukningsinventarier

Resultatrapport - Protus

5410 förbrukningsinventarier

-21 012  5410 Förbrukningsinventarier.

5010 Lokalhyra. 0. -200. 5410 Förbrukningsinventarier. -2485.
Nordnet indexfond global

5410 förbrukningsinventarier

4 952. 5410 Förbrukningsinventarier. 0.

5400: Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto) 5410: Förbrukningsinventarier: 5411: Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år: 5412: Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre: 5420: Programvaror: 5430 Dator, skrivare, kopiator — 5410 Förbrukningsinventarier (om kostnaden understiger ett halvt prisbasbelopp) Verktyg — 5410 Förbrukningsinventarier (om kostnaden understiger ett halvt prisbasbelopp) Material för tillverkning av varor — 5460 Förbrukningsmaterial; Försäljningsvaror — 4000 Varor; Kontorsmaterial — 6110 Kontorsmaterial 5410 Förbrukningsinventarier 4 900,00 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 1 067,00 2640 Ingående moms 60,40 5800 Resekostnader (gruppkonto) 1 006,60 A 6 2021-01-31 2020-11-29 Utbetalning av Stinas utlägg € Förbrukningsinventarier / Förbrukningsmaterial Publicerad 2019-03-17 Som du kommer att se i din kontoplan så finns det något som kallas förbrukningsinventarier (konto 5410) och något som kallas förbrukningsmaterial (konto 5460) 2010-09-30 5410 Förbrukningsinventarier (Huvudkonto.Aanvänds om inte underkonton 5411-5412 används) 20 000 0 Summa förbrukningsinventarier, reparationer (adm) 20 000 0 RESKOSTNADER (ADM) 5611 Drivmedel bilar 0 5612 Försäkring och skatt bilar 0 5615 Leasingavgift bilar 0 5619 Övriga bilskostnader 60 000 5410 Förbrukningsinventarier -4 876,00 -500,00 0,0% 5420 Förbrukningsmaterial -700,00 0,0% 5502 Reparation och underhåll bad -200,00 -18,00 9,0% 5503 Rep och underhåll övriga anl. 5504 Rep och underhåll inventarier -1 000,00 0,0% 6072 Traktering -77,00 -256,00 ! 7833 Avskrivningar installationer annans fastighet -6 191,00 -6 191,00 -6 191 2016-09-13 5410: Förbrukningsinventarier: 10 000: Sedan när man skall ersätta och betalar ut till den som gjort utlägget så bokar man helt enkelt. Kontering 2021-04-11: Ersättning utlägg Konto Beskrivning Debet Kredit; 1930: Företagskonto/ checkkonto/ affärskonto: 12 500: 2893: 5410 Förbrukningsinventarier -500,00 -500,00 5420 Förbrukningsmaterial -700,00 -700,00 5502 Reparation och underhåll bad -200,00 -18,00 -200,00 5503 Rep och underhåll övriga anl.
Sälja fonder swedbank hur lång tid

5410 förbrukningsinventarier hairstylist jobs los angeles
sl återköp corona
spotify grundare borås
polisförhör teknik
redaktionen twitter
lo danos

Resultatrapport_20200101-20201231

34 172,50. 7 dec 2018 -121 034,00. 5410 Förbrukningsinventarier.


Hobbybutik skåne
bilmekaniker utbildning 2021

Resultatrapport - Söders-Tyresö

5700 Medlemsresor. 8500. -7 000.